Tổ chức liên hoan tổng kết lớp

tổ chức liên hoan tổng kết lớp học bao gồm các chương trình biểu diễn ảo thuật, chú hề mc vui nhộn tổ chức game gắng kết các bé , chú hề tạo hình bong bóng , phát thưởng và ăn liên hoan