Cách để lễ khai trương spa gây ấn tượng mạnh, thu hút khách hàng?

Làm thế nào để buổi lễ khai trương spa gây ấn tượng mạnh, thu hút khách hàng?

1,Xác định mục tiêu tổ chức lễ khai trương spa

2.Đầu tư trang trí , tạo điểm nhấn

 

3.Hoạt động truyền thông cho lễ khai trương spa như cúng khai trương,…

4.Các hoạt động khuyến mãi, tạo doanh thu mạnh