Tổ chức trọn gói sinh nhật tại KFC,Loteria

tổ chức sinh nhật đơn giản cho bé tại KFC , những không gian nhỏ , chỉ cần có trang trí sinh nhật đơn giản  + các tiết mục biểu diễn hấp dẫn sau đây :