Tổ chức trọn gói ngày hội gia đình tại TP.HCM

Ngày Hội Gia Đình Trọn Vẹn Yêu Thương

  1. Đầu tiên trang trí backdrop chụp hình ngày hội gia đình !

    2. tiếp theo sẽ có các chương trình góp vui cho ngày hội gia đình như: chú hề tạo hình bong bóng, chú hề MC dẫn chương trình , tiết mục ảo thuật….